Základní druhy snů

Základní druhy snů

1% SEN (přirozený sen)

Nejnižší forma snu. Toto je sen, který se většinou váže k 1% Světu naších každodenních zkušeností. Přirozené sny přímo souvisejí se stresem, tlakem a úzkostmi, které zažíváme během našeho bdělého života. Jsou znamením, že naše duše během spánku dostatečně nevystoupala, znamením, že 1% Svět stále dominuje ve zprávě, která nám měla/má být sdělena.

99% SEN (prozřetelný sen)

Sny střední úrovně. Zdají se nám tehdy, když naše duše navázala dobré spojení s 99% Světem a dostáváme zprávy, které obsahují důležitá poučení nebo varování o našem duchovním zdraví, našem osudu a budoucnosti. Tento prozřetelný sen nám nabízí příležitost zjistit, co u sebe potřebujeme změnit a napravit, abychom se povznesli v našem každodenním životě.

Příslušné symboly prozřetelného snu SE ČASTO MÍSÍ s ostatními nevýznamnými a matoucími sny. Nicméně i přesto všechno je třeba vyvinout veškeré úsilí, abychom si tento prozřetelný sen pamatovali.

Tyto prozřetelné sny bychom si měli vždy zapisovat, a to, pokud možno co nejpodrobněji (i když nám jejich obrázky nedávají téměř žádný smysl). Podstatu tohoto druhu snu totiž lze nalézt právě v detailech. Oddělit „zrno od plev“ nám už může pomoct kvalifikovaný učitel nebo tlumočník.

VĚŠTECKÝ SEN (prorocký sen)

Nejvyšší forma snu. Tyto sny jsou obvykle velmi jasnéjednoznačné a lze si je snadno zapamatovat. Prorocké sny jsou výsledkem úplného spojení s 99% říší a obvykle je přijímají ti, kteří se zavázali k celoživotní duchovní transformaci.

Jednotlivci, kteří věnují své bdělé hodiny odhalení 99% říše prostřednictvím nezištných činů sdílení a lásky, uvidí svou duši dosáhnout výšek, které jsou pro ostatní nedosažitelné. Pozitivní činy vzbuzují prorocká poselství pravdy, zatímco negativní chování vyvolává klamné zprávyfalešné sny. Jinak řečeno, sklízíme to, co jsme zaseli. Prorocký sen přichází pouze k tomu, kdo si ho ZASLOUŽIL.

Existují dva druhy prorockých snů – pozitivnínegativní. Pozitivní prorocký sen předpovídá něco dobrého, co se stane. Negativní prorocký sen přivádí chaos, zkázu nebo nemoc. Pozitivní proroctví je NEMĚNNÉ tzn. stane se, co se má stát. Naproti tomu, negativní proroctví se dá ZMĚNIT a předejít tak projevení jeho negativity v našem běžném životě.