Vesmír

Vesmír

Zohar říká, že existuje nekonečná hierarchie vesmírů. My se ale dnes zaměříme na ten náš známý vesmír tak jak ho známe a ve kterém žijeme.

Podle výpočtů Zoharu byl náš vesmír vytvořen před nějakými 15 miliardami lety. Tento vesmír nestvořil vědomí (jak se někteří lidé domnívají), ale VĚDOMÍ stvořilo vesmír!

Steven Weinberg (držitel Nobelovy ceny za fyziku) prohlásil: „Čím více se vesmír zdá být srozumitelný, tím více se zdá být zbytečný.“ Toto prohlášení si však zaslouží být velmi vážně posouzeno. Koneckonců bylo proneseno někým, kdo strávil celý svůj život studiem přírody na jejích nejzákladnějších úrovních.

Bohužel se však jedná o pravý opak všeho, co učí Kabala. Podle Kabaly, čím více toho o vesmíru víme, tím více si uvědomujeme, jak je SMYSLUPLNÝ.

Všechno, co je ve vesmíru, dobré nebo špatné, má právo
na existenci a my nemáme právo to ničit.

Vesmír není „hotovým produktem“. Jeho výstavba právě probíhá. Všichni ho budujeme ve spolupráci se Stvořitelem. Svět proto není něco, co se nám jen tak děje. Je to něco, co sami USKUTEČŇUJEME. Právě teď, ať už si to uvědomuješ nebo ne, buduješ prostředí, které určuje každý aspekt tvého života.

10 dimenzí

Vesmír má deset rozměrů (deset různých úrovní energie). Říkat, že vesmír má deset rozměrů, je jiný způsob toho, jak říct, že existuje deset verzí tebe. Jednou verzí je tvé já, které je právě teď tady a čte tento článek, a je tu veškerý tvůj potenciál, který se stává možným, jakmile dosáhneš vyšší úrovně naplnění a hlubší úrovně prosperity.

Vesmír je jako výtah – můžeme si vybrat, ve kterém patře chceme být. Ale má to háček: do toho výtahu se můžeme dostat jen tak, že očistíme svou 1% existenci.

3 energetické síly

Látka vesmíru je tvořena třemi klíčovými energetickými silami. Tyto síly se označují jako „sloupce“ a systém vesmíru jako soustavu tří sloupců. PRAVÝ sloupec je pozitivní sloupec. LEVÝ sloupec je negativníCENTRÁLNÍ sloupec je neutrální.

Tento systém tří sloupců funguje v celém vesmíru na všech úrovních, od uspořádání molekul sněhové vločky na našem nose až po ohromné množství hvězd na obloze ve vzdálené galaxii.

Expanze vesmíru

Co způsobuje růst? Proč se ze semen stávají stromy? Proč se fyzický vesmír rozpíná? Jedním slovem, odpověď je: TOUHA. Touha k sobě přitahuje energii. Jediná doba, kdy se rozpínavost naopak zmenšuje, je, když se zmenšuje touha.

Jednoho dne možná nejtalentovanější mozky lidstva rozšifrují mezihvězdné
zprávy a objeví inteligentní civilizace kosmického prostoru.
Civilizace, které jsou a vždy byly kabalistům známy.

(Rav Berg)