Úrovně snů

Úrovně snů

1. ÚROVEŇ SNŮ – noční můry

• kabalisté doporučují je ignorovat a přikládat jim nulovou energii

• k většině nočních můr dojde, když se duše nemůže pozvednout dostatečně vysoko a dostane nižší kvalitu

2. ÚROVEŇ SNŮ – přirozené sny

Může k nim dojít následovně:

• na základě událostí, obav nebo čehokoli, čím se naše mysl zaobírá, když jsme vzhůru

• vlivem konzumace jídla (zejména masa, mléčných výrobků a kořeněných jídel) krátce před spánkem

• na základě naší fyzické kondice

• na základě fyzických prožitků a podmínek v době, kdy spíme

3. ÚROVEŇ SNŮ – sny přijaté démonem

• démon je entita, která sdílí věci společné s anděly a lidmi

• lidé jsou vyrobeni ze čtyř prvků (oheň, vzduch, voda a země), kdežto démoni pouze ze dvou (oheň a vzduch)

• čím jsme duchovnější, tím menší je šance, že tento druh snu zažijeme

• přicházejí jako pokus nás vyděsit nebo jsou kombinací lží a pravdy

4. ÚROVEŇ SNŮ – sen prozřetelnosti a vedení

• vyžaduje dobrou interpretaci, aby se odhalila skutečná zpráva, protože je skrytá různými symboly

• prochází archandělem Gabrielem

5. ÚROVEŇ SNŮ – prorocký sen

• zpráva je naprosto jasná

• nevyžaduje moc tlumočení (pokud vůbec nějaké)

• může to být jasný obrázek nebo jen hlas, který nám dá jasnou zprávu

• dochází k němu jen vzácně (ve srovnání s ostatními úrovněmi)