Touha

Touha

Co je to touha?

Podívejte se na děti. Když něco chtějí, nezastaví se na půl cesty. Prosí, žadoní, tahají nás za rukáv a naléhají, dokud nedosáhnou svého cíle. Tohle je touha.

Touha je hnací silou celého vesmíru. Bez ní by jen těžko existoval. Je to motor veškerého pohybu a činnosti.

Původ všech tužeb

Vše, co se po Velkém třesku zhmotnilo – každé smítko hmoty a částice kosmického prachu – vzniklo vlivem potřeby, prázdného místa, které toužilo být naplněno. Toto prázdné místo je podstatou veškeré touhy. A potřeba naplnit toto prázdné místo, které existuje mezi Bohem a námi, vytváří základ pro všechny psychologické, fyzické, emocionální a duchovní tužby.

Kdo nebo co jsme my lidé?
Co je naše skutečná podstata? Z jakého elementu jsme vyrobeni? Odpověď je: touha. Jsme touha v pohybu. Toužíme po uznání, lásce, naplnění, vzrušení, moudrosti, přátelství, jídlu, sexu apod. (Podle kabalistů je touha po sexu nejsilnější lidskou touhou ze všech.)

Naše TOUHA = naše NÁDOBA.
Je to prázdný pohár, který neustále touží po tom, aby byl naplněn.

Vše je připraveno pro ty, kteří opravdu chtějí.

Kde není touha, tam není štěstí. Tečka. Muži, ženy a děti, zkrátka nikdo z nás nehne ani prstem, dokud netouží něco získat. To znamená, že touha je klíčem ke štěstí. Existuje jedno staré rčení:

 Vždy si dávej pozor na to, co si přeješ. Mohlo by se ti to splnit!

Co je tím přesně myšleno? Že u touhy všechno začíná. Měli bychom si tedy dávat velký pozor ne na to, co děláme nebo na co myslíme, ale především na to, po čem skutečně toužíme. Výsledek naší touhy se pak totiž projeví v našem životě.

TOUHA → MYŠLENKA → EMOCE → ČIN

Někteří lidé si myslí, že čím více budou toužit, tím více budou naplnění. To ale nemusí být vždy pravda. Potřebujeme především vědět, CO přesně to „víc“ znamená. Pokud totiž budeme toužit více a více, ale po nesprávných a sobeckých věcech, tato touha se pak projeví v našem životě akorát negativně.

Touha, sama o sobě, není špatná. Ano, je sice pravda, že je kořenem veškeré korupce, ale je také zároveň kořenem veškeré nápravy. Kabala učí, že ve své podstatě je touha vždy pozitivní energie. Veškeré chtění, byť i sobeckých či destruktivních věcí, je jen vyjádřením touhy po Světle.

Hlavní úrovně touhy

1/ základní (jídlo, spánek, sex, zázemí …)

2/ touha ega (hrdost, uznání, status, moc, kontrola, respekt …)

3/ touha po moudrosti a duchovním růstu

Tyto tři úrovně touhy (jak říká Rav Ashlag) se nacházejí ve všech příslušnících lidské rasy. Nacházejí se však u každého jedince v různé míře, což způsobuje rozdíl mezi jedním a druhým člověkem.

PŘÍBĚH: https://chcesvedetpravdu.cz/pribeh-dva-turiste-v-mexiku/