Touha přijímat

Touha přijímat

Než se pustíme do obsáhlejších a podrobnějších článků, musíme si nejdříve uvědomit jednu věc a sice, že TOUHA PŘÍJÍMAT by neměla být považována za neodmyslitelně negativní, protože právě tato touha (-) může přitáhnout Nekonečné Světlo (+). Touha přijímat je základním mechanismem, na kterém funguje svět. Je to dynamický proces na základě všech fyzických a metafyzických projevů.

Čím větší je Touha Přijímat, tím větší je potenciál odhalit Světlo.
(Rav Berg)

My všichni po něčem toužíme. Někdo po jídle, někdo po úspěchu v podnikání, někdo po kráse, jiný po získání znalostí atd. Do této doby se jedná o Touhu Přijímat. Kde je tedy problém? Problém nastává až ve ZPŮSOBU, kterým přijímáme! Buď přijímáme pro Sebe Sama nebo za Účelem Sdílení (více v dalších článcích).

Lidé, zvířata, rostliny a nerosty

Dokonce i kameny a nerosty vlastní touhu přijímat. Jediným rozdílem mezi námi a kamenem je ten, že kámen má tuto touhu mnohem menší než my. Jak však postupujeme nahoru po stupnici stvoření, vidíme vzrůstající fyzickou závislost na vnějším světě tzn. že mrkev potřebuje více od světa než kámen a kůň potřebuje víc než mrkev.

Lidské bytosti však mají zdaleka tu největší touhu přijímat, protože my lidé nepotřebujeme jen hmotné věci jako je voda, vzduch a potrava, ale i ty nemateriální jako je mír, naděje, láska a naplnění. V tomhle spočívá rozdíl mezi těmito čtyřmi světy (lidí, zvířat, rostlin a nerostů).