Příběh

Závidím ti

Rabín Levi Yitzchak z Berdichova byl duchovně velmi vyspělý muž. Tak nějak na to přišlo a jednoho dne měl rozhovor s jedním z nejvíce egocentrických lidí, které ve svém životě poznal. „Závidím ti.“, řekl tomu muži. Jelikož onen zlý muž rabína velmi dobře znal, usmál se a odpověděl: „Prosím tě, řekni mi, co bys mi jako měl závidět?“ A rabín odpověděl: „Protože máš mnohem větší potenciál odhalit Světlo než já."

POINTA: Co přesně nám tento příběh naznačuje? Že je absolutně jedno, kdo z nás a jak je duchovně vyspělý. Nepočítá se totiž to na jaké úrovni se nacházíme, ale to jak moc se měníme. Jinými slovy, není jedno, že oba (jak duchovně vyspělý člověk, tak egoista) dají 1 Kč na charitu.

Zatímco u duchovně vyspělého člověka se jedná o přirozenou věc (nemění se jeho charakter), u egoisty onen čin naopak představuje změnu v jeho reaktivní povaze. Pokud by se mu tedy chtěl duchovně vyspělý „vyrovnat“, musel by se obětovat mnohem více, a to právě z toho důvodu, že je tak moc duchovně vyspělý.