Příběh

Zápas s démony

Jeden muž bojoval se svými démony. Věděl, že se chce změnit, a tak vyhledal uznávaného kabalistu, o kterém se dozvěděl od svého kamaráda. Šel k němu domů a zaklepal na dveře. Kabalista vyšel ven a už ve dveřích muže šokoval. Všechno, co viděl byla černota, která kabalistu obklopovala.

Muž se pak podíval na jeho děti, které vypadaly jako siroty, o které se dlouho nikdo nestaral a manželku, která vypadala jako stará čarodějnice. Přes všechen odpor, který muž cítil, se přece jen odhodlal zeptat se kabalisty, co má učinit, aby se zbavil své vlastní negativity. Muž kabalistovy rady uposlechl a odešel.

O pár týdnů později přišel opět zpět a už když se k onomu místu blížil, všiml si, že dům tentokrát vypadá velmi krásně, čistě a vůbec úplně jinak než tenkrát. „Wow!“, pomyslel si muž. Kabalista vyšel ven, a i on vypadal úžasně a zářivě.

Pak spatřil jeho děti, které vypadaly jako malí andílci, a i manželka byla nyní nádherná. Otočil se tedy ke kabalistovi a říká: „Jak jste se mohli za tak krátkou dobu tak hodně změnit? Předtím bylo vše tak ošklivé a temné a teď...“

Kabalista odpověděl: „Všechno je ve tvém chápání reality. Předtím si nedokázal vidět za hranice své vlastní negativity a všechno bylo skrz ni filtrováno. Teď, když jsi na cestě změny, začínáš pomalu chápat skutečnou povahu vesmíru.“

POINTA: Tvůj svět bude vždy odrazem tvého vědomí.