Příběh

Spravedlivý svět

Jeden student přijde ke svému učiteli, protože nevěří, že je ve světě spravedlnost. „Jak mi můžeš pomoct pochopit, že je svět spravedlivý?“, ptá se student.

„Jdi na roh těch dvou ulic, co vidíš“, odpoví učitel. „Tam najdeš lavičku. Naproti přes ulici je strom, ke kterému se posaď a sleduj, co se odehrává na lavičce přes ulici.“

Student se nad touto odpovědí chvilku podivuje, ale pak přece jen jde a posadí se pod strom. Jakmile se posadí, všimne si, že se k lavičce blíží nějaký muž. Ten si sedne a otevře nějaký papírový sáček. Z něj však nevytáhne svačinu, ale balík stodolarových bankovek, které začne ihned přepočítávat. Jakmile vrací přepočítané peníze zpět do sáčku, vyruší ho myšlenka, že už měl dávno někde být, okamžitě se sebere a vmžiku zmizí. Zapomene však na lavičce onen sáček s penězi.

Těsné poté přichází druhý muž. Ten si sedne a všimne si, že na lavičce leží nějaký papírový sáček a ze zvědavosti ho otevře. Při pohledu na množství peněz uvnitř sáčku se mu rozšíří zorničky, rozhlédne se nenápadně kolem, nacpe si sáček pod kabát a odchází rychle pryč.

Sotva odejde, přichází třetí muž. Ten se posadí, aby se nasvačil. Otevře svůj papírový sáček, vytáhne sandwich a začne jíst. Najednou se ale vrací první muž, který na lavičce zapomněl svůj papírový sáček s penězi a hned naštvaně spustí: „Kde je můj sáček? A kde jsou moje peníze?“

„Podívejte,“ říká třetí muž, „já nemám ponětí o čem to vůbec mluvíte. Já jsem se tady akorát posadil, abych se nasvačil. O žádných penězích nic nevím. Můžete se sám přesvědčit.“

První muž je ale rozčílený do nepříčetnosti a zmlátí ho chudáka až do krve.

Student sedící pod stromem je z toho všeho zmatený. Vrátí se ke svému učiteli a ptá se: „Kde je v tomhle nějaká spravedlnost? Viděl jsem muže, který ztratil své peníze, které si nezasloužil ztratit; viděl jsem jiného muže najít peníze, které si taky nezasloužil najít a viděl jsem dalšího muže, který byl bezdůvodně zmlácen. Já opravdu nechápu, proč jsi mně pod ten strom posílal a jak to, co se stalo, má prokázat, že je ve světě spravedlnost.“

Na to mu učitel odpovídá: „Abychom tohle pochopili, musíme se podívat do minulých životů těchto lidí. První a druhý muž byli v minulém životě obchodními partnery. První muž však zpronevěřil tomu druhému všechny peníze a učinil z jeho života úplné peklo. To znamená, že druhý muž dostal jen to, na co měl absolutní právo a ten první vlastně taky.“

„A co ten třetí, zmlácený muž?“, ptá se student a učitel odpovídá: „Třetí muž byl jejich soudcem, který prvního muže v minulém životě zprostil viny.“

POINTA: Lekce, o kterou se Baal Shem Tov podělil se svým studentem a s námi spočívá v tom, že v našem životě neexistuje žádná náhodná situace. Vesmír je dokonalý a nedělá chyby. To my, lidé.