Příběh

Ozvěna

Jeden malý chlapec se procházel ve vysokých horách se svým otcem. Z ničeho nic klopýtl, spadl, udeřil se a zakřičel: „Áááááá!“

Najednou slyší ozývat se hlas, který zopakoval jeho: „Áááááá!“ A tak na to místo v dáli křičí: „Kdo jsi?“ A slyší: „Kdo jsi?“ Odpovídá: „Já tě slyším. Kdo ale jsi?“ A hlas odpověděl taky: „Já tě slyším. Kdo ale jsi?“ Chlapec se naštval a zakřičel: „Hlupáku!“ A dostal odpověď: „Hlupáku!“ A to už se zuřivě dívá na svého otce a ptá se: „Tati, co se děje?“

Otec se jen usmál a řekl: „Synu, teď poslouchej pozorně.“ a zakřičel: „Ty jsi nejlepšíííí!“ Hlas odpověděl: „Ty jsi nejlepšíííí!“ Chlapec překvapen ale stále nechápe. A tak mu otec povídá: „Lidé to nazývají ozvěna, ale ve skutečnosti je to život. Život jako ozvěna ti vrací přesně to, co ty řekneš, nebo uděláš. Život není nic jiného než zrcadlo našich činů. Chceš-li, aby tě druzí měli rádi, nejdřív je musíš začít mít rád ty. Chceš-li, aby tě lidé respektovali, nejdřív musíš začít respektovat ty je. A tak je to se vším. Život ti vrací, co jsi dal ty jemu. Přemýšlej tak nad tím, co vlastně po druhých chceš a jakým ty chceš být člověkem.“