Příběh

Královy papírky

Bylo nebylo království, kde všichni měli nějaký problém. Nikdo nebyl spokojený, a tak král přišel s úžasnou myšlenkou. Řekl všem jeho následovníkům, aby šli do středu města a přinesli s sebou seznam všeho jejich majetku a všech věcí, které shledávali na jejich životech dobré.

Na druhou stranu papírků měli napsat co všechno bylo v jejich životech špatné a co všechno jim v životě chybělo. Král všem řekl, že si nyní mohou mezi sebou ty papírky vyměnit, ale celý papírek za celý papírek, ne si vzít jen to dobré, ale i to špatné.

Všichni samozřejmě hned utíkali k nejbohatšímu muži ve městě. Viděli všechnu tu spoustu peněz, ale když se podívali na druhou stranu papírku, zjistili, že jeho syn bojuje se závislostí, a i když měl nádhernou manželku, vedl velmi neřestný život.

Všichni se shodli, že všechny ty peníze by za to nestály, a tak šli za nejchytřejší ženou ve městě. Navzdory její moudrosti ale zjistili, že to byla introvertní žena, která se s nikým nebavila, jen pořád seděla doma, ležela v knížkách a den co den studovala.

Běželi tedy k nejpohlednějšímu muži ve městě, ale zjistili, že ačkoliv mu byl do vínku dán krásný vzhled, má rakovinu. Na konci dne odešli všichni domů se svými papírky, spokojení s tím, co mají.

POINTA: A tohle děláme i my. Vidíme kolem projíždět mladíka v nablýskaném Ferrari za tři mega a okamžitě se nás zmocní ten pocit závisti. Nemáme ale zdaleka tušení, co se skrývá na druhé straně JEHO papírku ...