Příběh

Chleba ostudy

Jeden kabalista tento koncept názorně ukazuje v příběhu bohatého muže, který pozval několik svých známých na jednu slavnostní příležitost. Zrovna, když si měli pozvaní zasednout ke stolu, hostitel si všiml jednoho chudého muže, který zrovna procházel kolem. Bylo mu ho líto, a tak přikázal jednomu ze svých služebníků, aby ho pozval ke stolu.

Všichni přítomní hosté si všimli, že je velmi zanedbaný a postrádá nejen jídlo, ale také šaty. Přestože bohatý muž nově příchozího srdečně pozval ke stolu, chudý muž pozvání odmítl. Všichni hosté byli touto jeho nečekanou reakcí udiveni a naléhali na něj, aby svou odpověď přece jen raději přehodnotil. Chudý muž odpověděl, že nemá potřebu pro takovou to charitu.

Bohatý muž však trval i nadále, aby se chudý muž posadil ke stolu. Ten ale zase trval na svém rozhodnutí a stále zdvořile odmítal. Konverzace mezi dvěma muži pokračovala tak dlouho, až nakonec chudý muž na pozvání kývl.

Rozhodíce své ruce do vzduchu v pocitu bezmocnosti říká: „Tak dobře tedy, pokud to pro vás opravdu tak moc znamená, přijmu vaši laskavou pohostinnost.“ S pocitem úlevy si všichni hosté sedli ke stolu a začali hodovat.

POINTA: V tomto příběhu jsou role dárce a příjemce obráceny. Pro chudého muže se zdá být obdržení této laskavosti (aniž by si ji zasloužil) ponižující. Tohle je identické s konceptem Chleba ostudy. To, co se může zdát štědrostí na straně hostitele, bere s sebou nový aspekt ve světle chudákovy neschopnosti něco sdílet naoplátku.

Štědrost přichází jako něco nechtěného – ne protože chudý muž nepotřebuje jídlo, ale proto, že neexistuje způsob, jakým by něco obdržel, aniž by neztratil svou sebeúctu. Čelící volbě mezi ponížením a hladem, není už asi překvapivé, že jídlo odmítl. Jakmile se však toto nečekané odmítnutí zřejmě chtěného daru vykonalo, tok energie se v dané situaci začíná měnit.

Bohatý muž si uvědomuje, že byl zbaven příležitosti konat dobro. Trvá na svém, dokonce o to naléhavě žádá. Už prakticky nenabízí chudému muži jídlo, ale žádá jej o laskavost! Jakmile chudý muž vidí, že může, jak dát, tak přijmout, svolí a přisedne si. A stejně tak dává i přijímá bohatý muž. Cyklus byl nyní dokončen s tokem a zpětnou vazbou ve stavu dynamické rovnováhy.