Příběh

Boháčova hrdost

Kdysi dávno cestoval jeden ze studentů od Baal Shem Tova a po velmi dlouhé cestě dorazil do malého města, kde se rozhodl přenocovat. Obyvatelé města se shromáždili na náměstí, aby ho pozdravili a také mu nabídli, aby se ubytoval v jejich domě. Bylo pro ně totiž velkou ctí hostit studenta tak významného učitele, jakým Baal Shem Tov byl.

Student byl po dlouhé a náročné cestě velmi unavený, a tak se rozhodl v jednom z domů zůstat přes noc. Nejbohatší muž ve městě však ihned začal protestovat:

„Jak můžeš strávit noc v domě takového člověka? Je známý tím, že se dopustil mnoha hrozných činů, kdežto já jsem duchovně mnohem vyspělejší. Navíc by ti bylo příjemnější strávit noc v mém útulném a pohodlném domě, který je k přenocování mnohem vhodnější!“

Student Baal Shem Tova mu na to odpověděl: „Když člověk klesne, ať už jakkoli nízko, Stvořitel je vždy s ním. Pokud je však člověk plný pýchy, Stvořitel nemůže při něm stát. Možná máte pravdu, že se tento muž ve svém životě dopustil mnoha negativních činů, Stvořitel je však stále po jeho boku. Kdežto při vás, který se tak pyšníte vysokou duchovností a spravedlivostí, Stvořitel nestojí. A pokud Stvořitel nemůže zůstat u vás, nemůžu u vás zůstat ani já.“