Příběh

Balvan v cestě

Je znám příběh o muži, který se modlí k Bohu a žádá ho o způsob, jak se naučit být jako on (nesmrtelný a maximálně naplněný a spokojený). Bůh mu odpovídá: „Vidíš tamten balvan dole pod kopcem? Potlač ho.“

Muž přirozeně na nic nečeká, běží k balvanu a začne tlačit. Tlačí a tlačí ale ať tlačí, jak může, balvan se nepohne ani o píď. Uplynou dny, týdny a měsíce, muž však odmítá podlehnout frustraci a únavě a tlačí dál. Po uplynutí deseti let, kdy balvan stále zůstává na stejném místě, kde ho kdysi našel, začne muž křičet k Bohu: „Tlačím ten balvan už deset let a stále se nepohnul ani o jeden centimetr. Proč jsi mi řekl, abych tlačil něco, s čím nedokážu pohnout?!“

„Já jsem ale neřekl, abys s ním pohnul. Já jsem řekl, abys ho tlačil.“, odpovídá Bůh. „Hýbání s věcmi je moje práce, ale podívej se teď na sebe. Podívej se, jak krásně sis vypracoval své tělo. Podívej, jak silným ses díky této dlouhodobé a tvrdé práci stal. Když jsi sem přišel před deseti lety, byl jsi slabý a podívej, jak silným ses za tu dobu stal díky tomu, že jsi do toho balvanu tlačil.“