Peníze

Peníze

Podle jednoho průzkumu je téma „peníze“ vůbec nejzajímavějším a nejvyhledávanějším mezi lidmi. Semináře typu „Jak vydělat rychle peníze.“ apod. jsou vyprodané mnohem rychleji než ty týkající se zdraví a vztahů. Na jednu stranu se není čemu divit, protože naprostou většinu dne věnujeme svůj čas právě jejich vyděláváním. Na stranu druhou si je ale třeba dávat velký pozor, protože peníze mají největší potenciál nahradit v našem životě Boha – a to už je problém. Na světě neexistuje nic, co by mělo větší sílu odvést naši pozornost od naší duchovní cesty a práce na sobě než jsou právě peníze.

Co jsou to peníze?

Peníze jsou především energie. Skládají se z 99% energie a pouze z 1% hmoty. Jedná se pouze o papír (1%) a tento papír je hodnotný pouze proto, že mu dáváme hodnotu (99%). To je důvodem, proč jsou lidé neustále zaneprázdnění honbou za nimi. Vůbec netuší, že to, co neustále nahánějí je vlastně 99% Světlo.

Peníze mají být používány, ne milovány. Bůh chce, abychom
používali věci a milovali lidi. Pokud ale budeme
milovat věci, budeme využívat lidi.

Peníze jsou energie a jak už to chodí u energie, čím více jí je, tím lépe. Tato energie, stejně jako slunce, má ale varovné upozornění. Projdi se po kalifornské pláži za ranního úsvitu a budeš okouzlen. Podívej se však do slunce poté, co jsi strávil dvanáct let v jeskyni, a oslepneš. Není to však slunce, které se změnilo, ale tvůj vztah k němu!

Pro lepší pochopení uvedu ještě jeden příklad. Představ si, že se utvoří kruh deseti lidí a každý z nich má u sebe nějaký předmět. Poté dáme prvnímu z nich stokorunovou bankovku a vyzveme ho k tomu, aby za ty peníze něco koupil od svého souseda. Řekněme, že člověk číslo 1 koupí od osoby číslo 2 tužku, osoba číslo 2 od osoby číslo 3 pravítko, a tak to jde dál až jedna a ta samá bankovka projde rukama všech lidí. Nakonec zjistíme, že ona bankovka každému něco přinesla, pomohla tak všem, a přitom se sama nikam nevypařila. Takhle funguje energie. Žádný z předmětů nepřibyl ani neubyl, a přesto byly touhy všech naplněny k naprosté spokojenosti.

Jediný účel peněz spočívá v tom, že mohou vykonat
něco dobrého pro ostatní.

(Rav Brandwein)

Peníze nedávají jistotu!

My lidé máme neustále tendenci si myslet, že čím víc peněz máme, tím větší máme jistotu, ale v 1% Světě žádná jistota není nehledě na to kolik polštářů z nich vycpeme. Zeptejte se na to miliardáře, kterému umírá dítě na nevyléčitelnou nemoc nebo porovnejte počet svých kreditních karet s útoky teroristů nebo nečekanými životními katastrofami.

Představme si teď člověka s majetkem v hodnotě 50 miliónů korun, který během jedné noci na burze akcií přijde o 20 miliónů. A teď to srovnejme s člověkem, jehož celý majetek má hodnotu 20 tisíc korun a který najednou vyhraje v loterii 80 tisíc. Otázka zní, kdo z těchto dvou lidí půjde v ten den večer do postele spokojenější? Ten z 30 milióny nebo ten se 100 tisíci?

Ačkoliv je tento příklad dost zjednodušený, pointa je naprosto jasná: peníze samy o sobě neposkytují jistotu. Na světě jsou lidé, kteří mají milióny a cítí se jako by neměli nic a pak jsou mezi námi i ti, kteří nemají vůbec nic, ale cítí se, že mají milióny. Jistotu tedy nelze hledat na našem bankovním účtu, ale uvnitř nás samých. Proč to tak je? Protože fyzické předměty nejsou to pravé, co my lidé v životě hledáme. To, co skutečně hledáme a po čem prahneme, je duchovní energie, která prostupuje 99% Realitou.

Peníze jsou zlo. Opravdu?

Možná jste někdy v životě slyšeli tuto poměrně známou větu: „Peníze jsou zlo.“ Tato věta je oblíbená zejména u nábožensky založených (a rádoby duchovních) lidí, kteří tvrdí, že peníze jsou zlo, že patří peklu, že bychom se jich měli vzdát a odcestovat na nějakou vzdálenou tibetskou horu a tam meditovat. Můžu vás ujistit, že na penězích není nic špatného. Peníze jsou energie (pamatujete?), takže jak můžou být špatné? Je snad elektřina špatná? Samozřejmě že ne.

Pokud je na penězích něco špatného, tak to může být pouze náš (špatný) VZTAH který k nim máme! Tohle je třeba si uvědomit. Můžeme tedy říct, že jsme to především my lidé, kdo určuje, jak se peníze v našem životě projevují – buď je používáme pro dobré účely (energie přijímání za účelem sdílení) anebo je zneužíváme (energie přijímání pro sebe sama).

V třísloupcovém systému představují peníze energii Pravého Sloupce (dávání) a naše touha po nich energii Levého Sloupce (přijímání). To znamená, že peníze, které slouží pouze k obohacení života jednotlivce, nakonec způsobí temnotu.

Proč? Protože pozitivní a negativní energie jsou k sobě přitahovány BEZ vlákna, tedy silou, která by bránila jejich přímému spojení a tomu, aby nedošlo ke zkratu (stejně jako u žárovky). Tím vláknem (rezistencí) se v tomto případě myslí sdílení peněz pro dobro všech (charita apod.).

Peníze nejsou kořenem všeho zla, protože mohou být
používány pro dobré i zlé účely.
(Rav Berg)

Peníze a duchovně vyspělí lidé

Lidé, kteří jsou neustále napojení na Světlo, si nikdy peníze nenechávají pro sebe. Kdykoliv Rav Ašlag nebo Rav Brandwein (jedni z nejvýznamnějších kabalistů všech dob) dostali nějaké peníze, použili je na to, aby rozšířili Kabalu do celého světa. Ano, právě jim vděčíš za to, že teď vůbec čteš tyto řádky. Tito lidé (a mnozí další) obětovali svůj život pro blaho všech, pro spokojenost a štěstí lidí na celém světě. Věděli totiž jednu důležitou věc a sice to, že pokud se postarají o ostatní, Světlo se zase postará o ně.

To je důvodem pro to, že mnoho dalších lidí studujících Kabalu „obětovávají“ své životy tím, že místo aby mysleli na to, jestli a kdy dostanou zaplaceno, zajímají se spíše o to, kterým směrem tyto peníze poputují, tedy jakým směrem nasměrují jejich energii.