Náboženství

Náboženství

Předem se omlouvám všem nábožensky založeným lidem, kterým se tento článek nemusí líbit, nicméně, jak už jsem psal dříve, cílem a smyslem tohoto webu NENÍ udržovat lidi v iluzi, nýbrž je dovést k Pravdě a absolutnímu naplnění. Dva tisíce let jsme žili v iluzi. Nyní přichází čas sundat si pásku z očí. Pojďme tedy na to.

Energie, na kterou se napojujeme, když praktikujeme náboženství, NENÍ Boží Světlo! „Bůh organizovaného náboženství“ je jen křehký, závistivý image plný strachu, který lidstvo vytváří ve snaze zabalit tajemství vesmíru do pěkného balíčku s krásnou mašlí.

Tento balíček ale není tak krásný a čistý, jak se může na první pohled zdát. Ve skutečnosti se „bůh náboženství“ stal spíše Zlatým Teletem (zbožňovaným idolem) než Bohem. Bůh se ztratil ve směsi chamtivosti a ega.

Podle Kabaly obsahuje nejúčinnější lež jádro pravdy aneb na každém účinném šprochu pravdy trochu. Mnoho negativních lidí v celé historii tuto techniku velmi dobře pochopilo a ovládalo. Tito jedinci ovládaní egem vzali Pravdu (s velkým „P“), kterou učili velcí mudrci, a zkroutili ji a přetočili, aby sloužila jejich vlastním sobeckým zájmům. Výsledek? Zrození náboženství a s ním i všechny jeho destruktivní vedlejší produkty.

Bůh nestvořil náboženství. Náboženství si vytvořili lidé!

Z hlediska Kabaly bylo slovo „náboženství“ vytvořeno malou sektou lidí, známou jako erev rav (zlí) a ti neměli na mysli nic jiného než vyjadřovat netoleranci ke svým bližním.

Celé náboženství má kořeny v touze povzbuzovat lidi k transformaci (stejně jako spiritualita), ale zároveň jim (ironicky) říká, že jsou milovaní takoví, jací jsou. Přijď v neděli do kostela, řekni si pár Otčenášů, pomodli se a Bůh tě bude milovat…

Rav Berg říká: „Ti, kdo jsou věřící, uznali, že je důležité studovat Bibli. Ze své zkušenosti však mohu říct, že pokud jde o studium Bible, existuje velké množství věřících, kteří jsou od ní stejně tak vzdálení jako lidé bezbožní, kteří nejsou napojeni vůbec.“

Pravidla a předpisy

Mnoho náboženství ukládá svým stoupencům mnoho pravidel a předpisů a neposkytuje svým následovníkům svobodu zjistit, zda ono učení dává vůbec smysl. Řeknou vám, co byste měli a neměli dělat, ale už vám nejsou schopní říct „PROČ?“ byste to měli nebo neměli dělat.

Bůh není cíl!

Náboženství v současné podobě obvykle navrhuje něco v tomto duchu: Přečti si konkrétní text, každý den se několikrát pomodli, přiznej své hříchy a pravidelně se účastni bohoslužeb ve svém kostele a pak (pokud budeš mít štěstí) se můžeš spojit s Bohem.

Konečným cílem, který dnes většina náboženství káže, je tedy najít Boha. Říká něco ve smyslu: „Pokud jsi našel Boha, vyhrál jsi.“ To, co si ale náboženství neuvědomuje, je, že Bůh NENÍ konečný cíl. Naším konečným cílem je NEKONEČNÉ NAPLNĚNÍ a TRVALÉ ŠTĚSTÍ, nikoliv Bůh!

Mnoho náboženství vám říká, že přítomnost Boha je všude a že vše, co musíte udělat, je ocenit a být si vědomi této přítomnosti, abyste ji mohli přitáhnout do svého života.

Kabala říká: „Kéž by to bylo tak jednoduché!“ Mnoho lidí oceňuje přítomnost Boha a stejně nedokáží přitáhnout zázraky, po kterých touží. Je pravda, že během osobní krize nebo tragédie mohou dosáhnout určité útěchy tím, že si budou myslet, že přítomnost Boha je blízko a že Bůh má k jejich neštěstí důvod. Tento přístup jim může pomoci se se situací vyrovnat efektivněji. To je však místo, kde Kabala kreslí tlustou čáru.

Kabala není o zvládání nebo hledání útěchy v dobách chaosu. Kabala je o LÉČENÍ chaosuNÁPRAVĚ HLAVNÍCH PŘÍČIN krizí, aby navždy zmizely.