Náboženství rozděluje lidi

Náboženství rozděluje lidi

Ačkoliv bylo náboženství dáno lidstvu, aby ho sjednotilo a spojilo k vyššímu účelu, nic nezpůsobilo větší odloučení, konflikty a zabíjení než organizované náboženství. (Ve jménu „Boha“ zemřelo na světě více lidí než na všechny nemoci, zločiny a přírodní katastrofy dohromady.)

Původní účel se úplně ztratil. To, co začalo jako systém spojování lidí a jejich přibližování ke Stvořiteli, se změnilo v mnoho systémů, které lidi naopak spíše ODDĚLUJÍ.

Bůh nestvořil náboženství. To lidé. A tento člověkem vytvořený
vynález neudělal nic jiného, než že je mezi sebou rozdělil.

Náboženství způsobuje bolest a nenávist

Náboženství ve své čisté podobě nám mělo přinést štěstí za hranice chápání, ne nepředstavitelnou smrt a zkázu. Náboženství bylo původně zamýšleno jako systém s jediným cílem: spojit nás s Božím Světlem, zdrojem všeho dobrého.

Když si však nesprávně vykládáme jeho účel a zneužíváme své bližní, když ho měníme v něco, na co nikdy nebylo navrženo, vytváříme mnohem více temnoty než Světla. Vytváříme oddělení místo jednoty, smrt místo nekonečnosti a nenávist místo lásky. Náboženství uplatňované ve jménu ega místo Stvořitele zatvrzuje srdce člověka. Soucit s ostatními padá na vedlejší kolej a připravuje cestu pro strašné utrpení.

Jedním z důvodů, proč náboženství ve světě působí tolik bolesti a utrpení, je to, že se stává buď učitelem nebo samotným náboženským systémem jako INTERPRETEM Boží vůle. Bůh ale není tam „venku“. Bůh je UVNITŘ NÁS! TOHLE je místo, kde musíme hledat naplnění. Pohled kamkoli jinam otevírá dveře k uctívání idolů a otroctví.

Jak to vidí Kabala?

Faktem je, že božská moudrost ze své podstaty může vyvolat mezi lidmi pouze HARMONII (nenávist a Bůh totiž absolutně nejdou k sobě). Vzbuzení lásky a míru je vnitřním následkem skutečné duchovní moudrosti. Přirozeně vytváří mosty mezi lidmi opačného vyznání. Ve své podstatě zahrnuje a posiluje všechny lidi bez výjimky. Je stejně univerzální jako gravitační síla. Gravitaci je také jedno, jestli jsme černí nebo bílí, bohatí nebo chudí apod. Když vystoupíme z balkonu výškové budovy, všichni bez výjimky narazíme na chodník.

Kabala nikomu nezakazuje vyznávat to či ono náboženství. Bůh, Alláh, Ježíš, Buddha… ať už této božské Síle říkáme jakkoliv, jsou jen cesty do STEJNÉHO cíle – ke Stvořiteli tohoto světa. Kabala zastává názor, že naším cílem je se pod touto božskou energií SJEDNOTIT.

Rav Yehuda Brandwein napsal, že Kabala Centrum bylo založeno na podporu JEDNOTY a TOLERANCE mezi všemi lidmi. Cílem Kabaly není kázat, konvertovat nebo přesvědčovat, ale spíše vzbudit ÚCTU k cestě každého člověka ke Světlu podpořením tolerance, lidské důstojnosti a porozumění mezi lidmi.