Náboženství jako mezičlánek

Náboženství jako mezičlánek

My všichni máme vnitřní schopnost spojit se přímo s Bohem, a tak to bylo odjakživa. V průběhu času se však lidé této schopnosti vzdali ve prospěch spojení s knězem, rabínem nebo jiným prostředníkem. Tím jsme se vzdali své osobní zodpovědnosti se napojovat na Světlo.

Proč? Protože je přece jednodušší, když necháme někoho rozhodovat za nás a říkat nám, co máme dělat. Když se však vzdáme své moci, oddělujeme se od svého zdroje (vytváříme mezi sebou prostor). Odřízli jsme se tedy od vlastního růstu a transformace, od vlastního úsilí o štěstí.

Nyní se naše selhání stávají chybou někoho jiného a důvodem k tomu, abychom se stali oběťmi. Stali jsme se zatvrzelí ve svém myšlení, extrémní ve svých názorech a netolerantní vůči ostatním a jejich víře.

Čím dále se vzdalujeme od provádění duchovní práce, tím je cesta zkorumpovanější. Tzv. „překladatelé zdroje“ (rabíni, kněží a vůdci zemí, kterým dáváme svou svobodnou vůli a moc), postupem času mění náboženství tak, aby vyhovovalo jejich vlastním potřebám.

Cestou musíme kráčet SAMI. Nikdo jiný za nás nemůže udělat kroky – ani Ježíš, ani Buddha a ani Mohamed. Tohle všechno jsou jen kanály Světla. Můžeme je použít jako průvodce, ale nemůžeme je žádat, aby veškerou práci udělali za nás.

Veškerá duchovní práce je NAŠÍ vlastní zodpovědností!