Moc přítomného okamžiku

Moc přítomného okamžiku

„Žij přítomným okamžikem!“ Ano, tuhle větu jsme už slyšeli asi všichni. Jedna věc je ale to pochopit a druhá to skutečně (u)dělat. Schválně, zkus si to. Zkus zůstat přítomný po dobu pěti minut, aniž by tvá mysl bloudila (cestovala do minulosti nebo budoucnosti). Náročné, že? Je to proto, že Oponent využívá myšlenky minulosti a budoucnosti k odvrácení pozornosti od toho, abychom byli PLNĚ PŘÍTOMNI.

Jak říká jeden známý člověk: Nemůžeš přemýšlet o přítomnosti a zároveň jí rozumět. Pochopit přítomnost lze pouze tak, že JSME přítomní! Pobývej v TEĎ a jen občas na krátko navštěvuj minulost a budoucnost, a to jen proto, aby ses postaral o praktické aspekty tvé životní situace.

Ve chvíli, kdy se tvá pozornost obrátí k TEĎ, pocítíš přítomnost, klid, mír. Přesně v té chvíli přestáváš být závislý na naplnění a spokojenosti budoucnosti – nehledáš v ní spásu, přestaneš být napojen na výsledky. Tvůj vnitřní stav nezmění ani úspěch ani selhání. Právě v tuto chvíli nacházíš život POD svou životní situací.

To, jak být přítomní (žít v TEĎ), se můžeme učit od dětí, a především od zvířat. Jak můžou děti plakat a hned na to se smát? Je to proto, že jsou PŘÍTOMNÉ. Neberou si nic z minulosti (pláč), když zrovna prožívají radost (smích).

A co zvířata? Jak můžou třeba psi, na nás štěkat, když jim vezmeme oblíbenou kost a o chvilku později nás vítat, jako by nás rok neviděli? Ano, odpověď je naprosto stejná. Protože žijí v PŘÍTOMNOSTI. Nevztahují si k současné situaci nic z minulosti. Hodili ji za hlavu a tam také zůstala. Co z toho všeho plyne? Že pokud chceme být šťastní, měli bychom žít co nejvíce v přítomnosti.

Jak žít v přítomnosti?

K tomu abychom si mohli uvědomovat přítomnost (stav „TEĎ“) je doporučováno nosit v kapse kalhot nějaký předmět. Někdo doporučuje fazolku, někdo pingpongový míček, zkrátka fantazii se meze nekladou. Tyto malé předměty nepřekáží a jejich největší výhodou je, že pokaždé, co dáme svou ruku do kapsy a onoho předmětu se dotkneme, onen přítomný okamžik si ihned UVĚDOMÍME.