Minulost

Minulost

Až příliš často my lidé lpíme na včerejšku. Ať už jsme nostalgičtí nebo rozčilení, pokud žijeme v naší minulosti, pak jsme jejími vězni. Minulost blokuje pocity i naši schopnost žít v přítomnosti.

Když se zasekneme v tom, co se nám stalo, staneme se rozčilenými, nešťastnými, pesimistickými nebo lítostivými. Přemýšlej o šťastných a zdravých lidech, které znáš. Je pravděpodobné, že jsou to lidé, kteří jsou zamilovaní do života, protože vědí, jak uvolnit minulost, jít dál a žít v daném okamžiku.

Uvolni jakékoli nepříjemné pocity a silné zloby, které schováváš vůči ostatním. Blokují totiž všechno dobré, co se ti snaží přijít do cesty. Používej svou minulost pouze proto, aby ses POUČIL ZE SVÝCH CHYB.

Každý den je nový začátek. Nezáleží na tom, co se stalo včera nebo minulý týden. Když se ráno probudíš a poprvé se nadechneš, je to NOVÝ den, NOVÝ život! Je to všechno o tom, kým jsi DNES a kým budeš ZÍTRA, ne kým jsi byl včera.

Nedívej se na dnešek se včerejšími brýlemi na očích.

Nech svou minulost zemřít. Nepotřebuješ ji. Odvolávej se na ni pouze pokud je to pro současnost absolutně relevantní. Pociť sílu PŘÍTOMNÉHO okamžiku.

Někteří lidé si myslí, že minulosti je dokáže zbavit budoucnost. Tohle je ale iluze. Pouze PŘÍTOMNOST tě dokáže zbavit tvé minulosti! Ať už ti někdo ublížil a ty mu nedokážeš odpustit, lituješ, že jsi se tenkrát nezachoval jinak nebo ti zemřel někdo blízký, více času tě od času neosvobodí. Klíčem je síla přítomného okamžiku, na který se musíš napojit. V přítomnosti problémy, závist, lítost a hněv neexistují. Ty existují pouze v minulosti…