Minulost, Přítomnost a Budoucnost

Minulost, Přítomnost a Budoucnost

Než si řekneme více o osudu našeho světa (co již proběhlo, co probíhá a především co nás čeká) je třeba pochopit základní věc a sice že…

Minulost, přítomnost i budoucnost se dějí právě TEĎ!

Pouze naše omezené vědomí nám brání vnímat „včera“ a „zítra“ právě TEĎ.  Minulost, přítomnost i budoucnost se děje SOUČASNĚ! Cože? Ano, je to tak. K lepšímu pochopení použijme následující příklad:
Představme si 30 patrovou budovu. Nyní stojíme v 15. patře, které představuje přítomný okamžik. Patra 1 až 14 představují minulost (čas, který nás přivedl do tohoto okamžiku při cestě výtahem). Patra 16 až 30 představují budoucnost (tam teprve výtahem pojedeme).

Co v této chvíli vnímáme našimi pěti smysly? Ano, pouze 15. patro. Nevidíme patra níže a nevidíme ani patra výše. Přesto všechna patra (tedy minulost, přítomnost i budoucnost) existují jako jeden jednotný celek – celá 30 patrová budova. A kdybychom se mohli vznést a vyletět z okna v 15. patře budovy a podívat se na budovu z dálky, viděli bychom všech 30 pater najednou!

K veškeré negativitě dochází nahromaděním psychologického času a popíráním přítomnosti. Všechny formy strachu (stres, napětí …) jsou způsobeny přílišnou budoucností a nedostatečnou přítomností a všechny formy neodpuštění (lítost, zášť …) jsou způsobeny přílišnou minulostí a nedostatečnou přítomností.

Jakmile překročíme hranice racionálního vědomí, včerejšek,
dnešek i zítřek se stává jedním a tím samým.

Teď a tady

Neexistuje žádná budoucnost. Budoucnost je jen naší momentální představou o budoucnosti. Není ani žádná minulost. Minulost je jen naší momentální vzpomínkou na minulost. To znamená, že minulost i budoucnost se mohou odehrávat jedině teď a tady. Protože nikdy se nic neodehrává jindy, než teď a tady, protože nic jiného než teď a tady neexistuje. Proto je nesmysl mít frustraci z minulosti, neboť rozhodnout se, jak ji vnímáme, můžeme teď a tady. Stejně tak je nesmysl obávat se budoucnosti, protože teď a tady ten problém není.

Minulost nám dává identitu. Budoucnost nám dává příslib spásy
a naplnění. V obou případech se jedná o iluzi.

Žij přítomným okamžikem!

My lidé máme tendenci žít v minulosti nebo budoucnosti. Existují lidé, kteří žijí v minulosti tzn. zaměřují se na předchozí úspěchy, drží se traumat z dětství (a to natolik, že mají pocit, že jsou tam dodnes). Jiní naopak žijí v budoucnosti, v jakési říši snů a všem říkají, jakým skvělým člověkem budou nebo jakých neuvěřitelných výkonů nebo výsledků dosáhnou.

Oba tyto stavy (minulost i budoucnost) jsou však pouze způsobem, jak uniknout zodpovědnosti v přítomnosti. Nesmíme však zapomínat, že životem v minulosti nebo v budoucnosti se nemůžeme dostat k tomu, kým skutečně máme být (lepším člověkem), protože naše duchovní práce probíhá právě TADY a právě TEĎ.

Zde bychom se mohli učit od zvířat. Podívejte se třeba na psa. V jednu chvíli se pere o kost s druhým psem a za chvíli jsou nejlepší kamarádi. Dnes ho potrestáme, zítra se k nám chová jako nejlepší kamarád (jako by se včerejší den vůbec nestal). Pes, stejně jako ostatní zvířata žijí v přítomnosti. Zajímá je, co je TEĎ, ne co bylo včera nebo bude zítra. V tomhle se máme od nich hodně co učit.

I s otevřenýma očima můžeme projít životem spící a snít o tom, co bylo, nebylo nebo bude. Nesmíme ale zapomínat na to, že:

Včera a zítra nás tahají zpět. Dnešek nás posouvá vpřed!