Lidské smysly

Lidské smysly

Kabala nám říká, že musíme být velmi opatrní, pokud chceme interpretovat život pouze našimi pěti smysly, protože naše smysly jsou velmi OMEZENÉ.

Bylo by to jako dělat některá z našich největších životních rozhodnutí (vybrat si manžela, koupit si dům snů, s někým podnikat, investovat všechny naše peníze) jen s 1% potřebných informací. Je to jako mít zavázané oči a naivně doufat, že každé naše rozhodnutí dopadne dobře.

Je důležité si neustále připomínat že:
S našimi omezenými pěti smysly nikdy nevidíme celkový obraz!

Z kabalistického hlediska jsou kanály našich pěti smyslů (uší, očí, nosu, jazyka a rukou) přirozeně dynamické. Kabalista vnímá tyto funkce tak, že působí MIMO nás, reagují na naše okolí a prostředí a dávají nám možnost poznat svět kolem nás. Naše smysly jsou energie, stejně jako mozek, které působí na naše prostředí a jsou jím ovlivňovány.

Rav Ashlag říká, že nemůžeme skutečně pochopit původní materiál, ze kterého jsme stvořeni, protože máme tak omezené chápání vesmíru. Ani ve fyzickém světě nejsme schopni plně pochopit pojem původní hmoty. Označujeme věci podle stavu, ve kterém se právě nacházejí, nikoli podle jejich skutečné, původní podoby.

Když vezmeme například zlatou minci, můžeme říct, že její původní podoba je zlato. Nicméně zlato je tvořeno molekulami, které jsou tvořeny atomy. A kromě toho, co tvoří atomy? Původní podobu té mince nikdy nemůžeme poznat. Přesto stále říkáme, že mince je ze zlata, protože to je první forma, ke které se můžeme připojit.

To nám dává důležitou lekci o našich pěti smyslech. Když se rozhlédneme, naše smysly nám říkají, že vnímáme své okolí. Pravdou ale je, že naše smysly jsou ve skutečnosti velmi OMEZENÉ a nedávají nám pravdivý výklad toho, co je před námi, a to ani na fyzické úrovni. Nejsme schopni vnímat molekuly, atomy a podstatu všeho kolem nás. Máme omezený smysl pro realitu.

Dokud jsme ve fyzické říši, v říši touhy přijímat pro sebe sama, nejsme schopni dojít k pravému zdroji čehokoliv: fyzické hmoty, sebe, našeho světa. Měli bychom pochopit, že nikdy nevidíme věci z širokého úhlu (široké perspektivy).

Fyzika je něco, na čem tolik zakládáme naše porozumění. Když si začneme uvědomovat, jak omezené je naše chápání fyzického světa, můžeme začít chápat, jak SLEPÍ jsme i vůči věcem duchovní povahy. Toto porozumění by nám mělo otevřít oči k tomu, abychom si uvědomili, kolik toho ještě ve vesmíru je (co všechno nedokážeme vidět nebo pochopit).

Nic, co je metafyzické povahy, nemůže být prožito pěti smysly.
(Rav Berg)