Jak? vs. Proč?

Jak? vs. Proč?

Většina náboženství nám říká, JAK žít a JAK se chovat. Když se ale zeptáte, PROČ svět vznikl a co existovalo před stvořením vesmíru, neposkytnou vám uspokojující odpověď (dostanou se do slepé uličky). Jaká to ironie!

Náboženství říkají svým následovníkům, CO mají dělat, aniž by jim řekli PROČ by to měli dělat. Říkají svým přívržencům, aby byli „dobří“, ale pokud se jich zeptáte PROČ, jedinou odpověď, kterou dostanete, bude: „Protože je to v Bibli.“

U náboženství se od tebe očekává, že přijmeš, co je ti říkáno,
aniž by ses ptal proč.

Nejen organizované náboženství, ale také věda odjakživa udržovaly (a stále udržují) civilizaci uvězněnou ve světě otázek. Druhy odpovědí, které nám věda poskytuje, nemohou odpovědět na nejdůležitější otázky, na ty, které se týkají smyslu života. Neřeknou nám, proč nenávidíme, rozcházíme se, zraňujeme, závidíme nebo proč jsme tady. I ona nám říká, JAK věci fungují, ale nikdy se nezabývá otázkou PROČ.

Náboženství postrádá schopnost poskytovat praktické
odpovědi na životní problémy.

Náboženství: „Nezbývá než doufat…“

Náboženství nám nabízí naději. Doufáme tedy, že se věci změní, ale ono se z nějakého důvodu nic nestane. Výsledkem je odevzdání našeho osudu náboženskému zařízení, které již nějakých 2 000 let nedokázalo vymýtit bolest a utrpení z našeho světa.

Je nám říkáno, že Bůh pracuje záhadnými způsoby a když nemůžeme vyléčit záhadné nemoci v našem těle nebo nepříjemné situace v našem podnikání, naděje, kterou nám náboženství nabízí, nám umožňuje se s naší bolestí vyrovnat. Kabalisté se ale ptají: „Je život skutečně o tomhle? Je opravdu vyrovnávání se s bolestí, doufání a čekání na úlevu (při čemž celou dobu trpíme) součástí původního záměru Stvořitele?“

Přesně v tomhle spočívá problém s celým organizovaným náboženstvím. Je založeno na vyrovnávání se se situacemi. Nabízí nám naději, ale NE jednoznačná ŘEŠENÍ, která přinášejí jednoznačné VÝSLEDKY! Kdyby toto „náboženské vědomí“ skutečně mohlo na Zemi přinést zázraky, přineslo by světový mír už dávno…