Hmota

Hmota

Co je to „hmota“?

Hmota je vědomí ve zmrazeném stavu.

Pevnost hmoty je iluze

Fyzikové nám říkají, že pevnost hmoty je ILUZE. Dokonce i zdánlivě pevná hmota, včetně našeho fyzického těla, je téměř 100% PRÁZDNÝ PROSTOR – tak velké jsou vzdálenosti mezi atomy ve srovnání s jejich velikostí. A co víc, i uvnitř každého atomu je většinou prázdné místo.

Rav Ashlag říká…

Nemůžeme skutečně pochopit původní materiál, ze kterého jsme vyrobeni, protože máme tak omezené chápání vesmíru. Dokonce ani ve fyzickém světě nejsme schopni plně pochopit pojem původní hmoty. Mluvíme o věcech podle stavu, ve kterém se aktuálně nacházejí, nikoli podle jejich skutečné původní podoby. Pokud si vezmete například zlatou minci, dalo by se říct, že její původní podoba je zlato.

Zlato je však tvořeno molekulami, které jsou tvořeny atomy. A co tvoří atomy? Původní podobu této mince nemůžeme nikdy znát. Přesto stále říkáme, že mince je vyrobena ze zlata, protože to je první forma, na kterou se můžeme napojit.

To nám dává důležitou lekci o našich pěti smyslech. Když se díváme kolem sebe, naše smysly nám říkají, že vnímáme své okolí. Pravdou je, že naše smysly jsou ve skutečnosti velmi omezené a neposkytují nám pravdivé čtení toho, co je před námi, ani na fyzické úrovni. Nejsme schopni vnímat molekuly, atomy a podstatu všeho kolem nás.

Máme omezený smysl pro realitu. Dokud jsme uvnitř fyzické říše (říše Touhy přijímat pro Sebe Sama), nejsme schopni přijít na skutečný zdroj čehokoli: fyzické hmoty, sebe ani našeho světa. Měli bychom pochopit, že nikdy nevidíme celý obrázek.

Fyzika je něco, na čem zakládáme tolik svého porozumění. Když si však začneme uvědomovat, jak omezené naše chápání fyzického světa je, můžeme pochopit, jak slepí jsme také k věcem duchovní povahy.