Fyzikalita

Fyzikalita

Fyzikalita není pravá realita!

Neexistuje žádná další energie. Všechno již existuje v Nekonečnu (zdroji). Fyzikalita (hmotný svět) je pouze naše vnímání, není to skutečná realita. Podle Kabaly je fyzický svět způsoben naším omezeným vnímáním. I fyzické věci jsou vědomí, ale díky našemu omezenému vnímání se nám jeví jako fyzické.

Do fyzického světa jsme nepřišli proto, abychom ho opustili,
ale abychom nad ním převzali moc a nebyli jím ovládáni.

Všechno v tomto fyzickém světě vyzařuje z nefyzické reality

Kabala nám říká, že ve fyzické sféře se neděje nic, co se nejdříve nevyskytuje v metafyzickém (spirituálním) světě. Představte si duchovní svět jako počítač a fyzický svět jako vytištěný dokument z tiskárny. Skutečná rozhodnutí se dělají na softwarové úrovni. Tato rozhodnutí se poté fyzicky projeví jako vytištěný dokument.

Pokud však potřebujeme text opravit, musíme se vrátit zpět do počítače, opravit chybu tam a poté znovu vytisknout dokument. Pokud opravíme chybu pouze v daném vytištěném dokumentu, počítač (tiskárna) pak bude tisknout pořád stejný text s chybou (neopraveným textem).

Méně fyzikality = vyšší účinnost. Podívejme se na počítače: čím menší čipy, tím více paměti. Čím menší počítače, tím více jsou efektivní. To znamená, že by se dalo říct, že čím méně hmoty v našem světě existuje, tím efektivní a prospěšné to pro nás je.

Pevnost hmoty je iluze

Fyzici nám říkají, že pevnost hmoty je iluze. Dokonce i zdánlivě pevná hmota, včetně našeho fyzického těla, je téměř 100% prázdného prostoru – tak velké jsou vzdálenosti mezi atomy ve srovnání s jejich velikostí. A co víc, i uvnitř každého atomu je většinou prázdné místo.

Židle, na níž právě sedíš, kniha, kterou držíš v rukou, zdánlivě vypadají pevně a nehybně, protože ti tvé smysly takto zprostředkovávají jejich vibrační frekvence. Jinými slovy neustálý pohyb molekul, atomů, elektronů a subatomárních částic, dohromady tvoří to, co vnímáš jako židli, knihu, strom nebo tělo.

Co z toho vyplývá? Že to, co vnímáme jako hmotu, je jen energie vibrující v určitém rozmezí frekvencí. I myšlenky se skládají ze stejné energie, která však vibruje na vyšší frekvenci než hmota, což způsobuje, že jsou neviditelné a nehmatatelné.