Cestování v čase

Cestování v čase

Matematické vzorce naznačují, že obousměrné cestování v čase je možné, což znamená, že při cestování rychlostí světla bychom se mohli vrátit zpět v čase do věku mnohem mladšího, než je náš současný věk. Jaká úžasná myšlenka, že? Pravděpodobně si teď říkáš: „Příliš dobré na to, aby to byla pravda!“

Jedinou vadou, která se v souvislosti s touto novou myšlenkou cestování v čase objevuje, se stal „paradox dědečka“. Pamatuj však, že ať už se věda nedokáže jakkoli s tímto „paradoxem dědečka“ smířit, nezmění to a ani neovlivní fakt, že dvousměrné cestování v čase je nejen MOŽNÉ, ale je skutečnou REALITOU.

Co je „paradox dědečka“? Pokud by se cestovatel v čase vrátil do minulosti právě včas, aby zabránil setkání a následné svatbě svých prarodičů, nikdy by se nenarodil. Kdyby se však nikdy nenarodil, nemohl by zabránit sňatku svých prarodičů a ani by nebyl přítomen v okamžiku, kdy by se chtěl vrátit zpět v čase. Pokud je cestování v čase možné, jak se tomuto rozporu vyhnout? Tento problém, kterému čelí vědci, nijak podstatně nemění vědecký závěr týkající se obousměrného cestování v čase, který existuje a může vést k nesmrtelnosti.

Věci se však trochu komplikují, když někdo, kdo se vrátil v čase, je schopen ovlivnit něčí nebo dokonce svou vlastní minulost. Jak se může někdo vrátit do minulosti a ovlivnit svou budoucnost takovým způsobem, aby zabránil své zpětné cestě časem?

Abychom tyto bizarní koncepty dále objasnili, představ si, že jsi v 16:45h v terminálu kosmické lodi a v 17:00h do ní nastupuješ a letíš zpět v čase časovým tunelem. V 16:45h se kosmická loď vrací ze svého letu v čase zpět a ty vidíš sám sebe, jak se blížíš k terminálu. Můžeš se nyní rozhodnout neletět v čase? Pokud ano, jak bys pak mohl vidět, jak se z ní vracíš?