Budoucnost

Budoucnost

Všechny možné budoucnosti se odehrávají přesně v souladu s kazetou předchozích životů. Programují je kosmické počítačové výtisky.

Nemůžeme si vytvořit budoucnost, pokud nechápeme,
že máme minulost, kterou musíme napravit.

(Yehuda Berg)

Jádro utopických vizí tvoří jedna z hlavních strukturálních poruch starého vědomí: upírání se na budoucnost, která má přinést spásu. Budoucnost však existuje jen ve tvé mysli jako myšlenková forma, takže pokud hledáš spásu v budoucnu, hledáš ji vlastně ve své mysli. Uvízl jsi ve formě a tou formou je ego.

Přestaň si dělat starosti se zítřkem. Buď tady a naslouchej.

Obáváš se toho, co se stane? Máš mnoho myšlenek „co když“ nebo „co kdyby“? Pokud ano, jsi ztotožněn se svou myslí, která se promítá do imaginární budoucí situace a vytváří strach. Není způsob, jak se s takovou situací vyrovnat, protože NEEXISTUJE! Je to mentální fantom.

Pokud chci vědět, co se stane zítra, mohu se napojit na kosmickou
inteligenci a získat potřebné znalosti, protože
zítřek již v této inteligenci existuje.

(Rav Berg)