Během spánku

Během spánku

Když spíme, naše mysl pracuje 60x rychleji, než když jsme vzhůru. Proto jsou naše sny obvykle velmi krátké.

Když spíme mozek je stejně aktivní jako když bdíme. Náš mozek (i když spíme) spotřebovává 20% kyslíku, který naše tělo přijímá. Náš mozek, ať už jsme vzhůru nebo spíme, vždy pracuje. Nehýbe se, ale ani nepotřebuje odpočívat.

59/60 naší duše opouští tělo

Zohar říká, že během spánku 59 z 60 částí naší duše opouští tělo. Co to znamená? Že jsme prakticky „mrtví“. Je to ironie, ale my lidé se tak moc bojíme smrti, a přitom si neuvědomujeme, že jsme „mrtví“ třetinu svého života.

V našem těle zbývá jen 1/60 naší duše. Proč? Je to proto, aby byly zachovány základní tělesné funkce jako je dech, tep, pot, teplota těla atd. Když je tělo ve spánku, řetězce fyzické existence jsou ve skutečnosti přerušeny. Je to proto, aby mohla duše svobodně vystoupat na vysoké místo v duchovní atmosféře a připojit se ke sdílené energii Světla nezatížené přirozenou touhou fyzického těla Přijímat pro Sebe Sama.

Jednoduše řečeno, duše stoupá a tam „nahoře“ SE DOBÍJÍ stejným způsobem, jakým si dobíjíme své mobilní telefony. Pokud jsme se přes den chovali egoisticky, reaktivně a jen přijímali, naše duše pak nemůže vystoupat dostatečně nahoru a dobít se. Z toho důvodu se pak probouzíme nevyspalí, unavení, vyčerpaní, nevrlí apod.

I když někdy nejdeme v noci spát (práce, studium, televize apod.), ČÁST NAŠÍ DUŠE stejně naše tělo opouští. To je důvodem toho, proč se s přibývající nocí cítíme čím dál více unavenější.

Když člověk spí ve své posteli, jeho duše ho opouští a stoupá nahoru,
každá duše svým vlastním způsobem.

(Zohar)

Během našeho „metafyzického ladění“ je duše v říši mimo čas a prostor. Minulost, přítomnost a budoucnost jsou sjednoceny do jednoho a nám se zobrazuje celý náš život od narození až do smrti. Kromě dobití tedy naše duše často zahlédne i události (pozitivní i negativní), které nám mají přijít do cesty. Tyto záblesky jsou poté filtrovány dolů do těla, kde přebírají podobu snů.

Někteří z nás možná slyšeli, že jsme schopni ŘÍDIT nebo MĚNIT své SNY. Ano, to je naprostá pravda. Jedná se však o dar, který je obvykle vyhrazen pouze těm, kteří dosáhli velmi vysoké úrovně duchovní transformace.

Skutečně vyvinutí a osvícení jedinci mají schopnost tyto odpovědi ve svém životě uplatnit. Lidé na vysoké úrovni mohou negativitu (která se objevila v jejich snu) transformovat už „na místě“ a tím ji zabránit při vstupu do 1% Světa tzn. zabránit ji, aby se projevila v jejich životě. My ostatní však můžeme aplikovat řešení, která najdeme ve snech, až když se opět probudíme do našeho „bdělého světa“.

Mluvení ze spaní

Mluvení ze spaní je špatné znamení. Proč? Protože když mluvíme ze spaní, znamená to, že se nechceme vzdát svého ega. Naše duše je stále na NÍZKÉ úrovni a nemůže vystoupat dostatečně vysoko. Je nutné na sobě více pracovat!

Smích dítěte

Smích dítěte během jeho spánku je špatné znamení! Pokud se dítě směje, znamená to, že si s ním hrají negativní síly (konkrétně matka starého démona). Okamžitě své dítě probuď!